De Combinatie Courant verwijdert in opdracht van Rijkswaterstaat samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden langs de IJssel waar nodig begroeiing. Dat gebeurt in het kader van het programma Stroomlijn. De combinatie is een samenwerking tussen de bedrijven Tauw (advies- en ingenieursbureau uit Deventer), Bruins en Kwast (specialistische groenaannemer uit Goor) en Eelerwoude (rentmeesterskantoor en adviesbureau uit Goor).

Courant combineert gebiedskennis, expertise en capaciteit om tot afgewogen ontwerpen te komen waarbij een optimale afstemming plaats vindt tussen voorbereidings-, vergunningen- en uitvoeringsfases.

 Tauw    BK logo transparant 2013    Eelerwoude kleurt het landelijke gebied