In 2017 ronden we het werk af. We halen de stronken weg (frezen) en nemen maatregelen die het toekomstig beheer van de uiterwaarden vergemakkelijken.

Maatregelen die het toekomstig beheer vergemakkelijken, zijn bijvoorbeeld het egaliseren van terreinen zodat een maaimachine een verre uithoek makkelijker kan bereiken. En het plaatsen van veerasters, zodat grote grazers makkelijk een uiterwaarde kunnen bereiken. Deze maatregelen worden niet op alle locaties toegepast. In overleg met terreinbeheerders, bevoegde gezagen en natuurorganisaties is afgestemd op welke locaties toekomstig beheer makkelijker wordt gemaakt en op welke locaties een alternatief beheer mogelijk is.  

Begin juli zette de Tweede Kamer de plannen voor bomenkap in Kampen en Varik tijdelijk stop. Aan Rijkswaterstaat werd gevraagd om ‘nog eenmaal in overleg met natuurorganisaties te bezien of minder ingrijpende maatregelen een werkbaar alternatief kunnen vormen voor de nu geplande bomenkap. Dit omdat in deze gebieden grote maatregelen op het gebied van waterveiligheid op stapel staan.’ De minister heeft de Tweede Kamer per brief (PDF, 106,12 KB) over de uitkomst van de gesprekken geïnformeerd.

Vanaf 14 oktober 2016 starten de werkzaamheden van Tranche 3. De werkzaamheden vinden plaats in de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Hattem, Heerde, Kampen, Lochem, Olst-Wijhe, Rheden, Voorst, Zutphen en Zwolle. De definitieve besluiten over de vergunningen van Tranche 3 hebben van 31 augustus 2016 tot en met woensdag 12 oktober 2016 ter inzage gelegen in de desbetreffende gemeenten.

Vervolg Werkzaamheden

Vanaf 15 augustus vervolgt Courant de werkzaamheden van het programma Stroomlijn langs de IJssel. Het verwijderen van bomen en struiken dient eind 2016 gereed te zijn. De komende tijde vinden de werkzaamheden onder andere plaats in de gemeente Brummen, Bronckhorst, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen. De exacte planning is onder andere afhankelijk van het broedseizoen, de waterstand (in hoeverre de uiterwaard begaanbaar, drassig is) in de IJssel en het moment waarop de vergunningen zijn verleend.

Start werkzaamheden

Vanaf 25 juli starten officieel de werkzaamheden van het programma Stroomlijn langs de IJssel. Het verwijderen van bomen en struiken dient eind 2016 gereed te zijn. De eerste werkzaamheden vinden plaats in de gemeente Brummen, Hattem, Heerde, Lochem en Olst-Wijhe. De exacte planning is onder andere afhankelijk van het broedseizoen, de waterstand (in hoeverre de uiterwaard begaanbaar, drassig is) in de IJssel en het moment waarop de vergunningen zijn verleend.

Woensdag 11 mei 2016 wordt er op kleine schaal begroeiing verwijderd in de uiterwaarden langs de IJsel. Het gaat hier om een proef van uitvoerder Courant om ervaring op te doen met de werkzaamheden die medio juli echt van start gaan. Van juli tot eind december 2016 laat Rijkswaterstaat in delen van de uiterwaarden de begroeiing verwijderen. Op die manier zorgen we ervoor dat rivieren ook bij hoogwater goed blijven doorstromen. Dit vermindert de kans op overstromingen.