Laatste loodjes Stroomlijn

In 2016 en 2017 zijn de meeste werkzaamheden van het programma Stroomlijn langs de IJssel uitgevoerd. Bijna alle kap en snoeiwerken zijn afgerond. Enkele hectares resteren nog. In de zomer van 2018 wordt begroeiing verwijderd op de volgende locaties:

  • De Havikerwaard (gemeente Rheden)
  • Hoenwaard en Wijher buitenwaarden (gemeente Olst-Wijhe)
  • Veessense waarden (gemeente Heerde)

In 2018 ronden we het werk af. We halen de stronken weg (frezen) en nemen maatregelen die het toekomstig beheer van de uiterwaarden vergemakkelijken.

Maatregelen die het toekomstig beheer vergemakkelijken, zijn bijvoorbeeld het egaliseren van terreinen zodat een maaimachine een verre uithoek makkelijker kan bereiken. En het plaatsen van veerasters, zodat grote grazers makkelijk een uiterwaarde kunnen bereiken. Deze maatregelen worden niet op alle locaties toegepast. In overleg met terreinbeheerders, bevoegde gezagen en natuurorganisaties is afgestemd op welke locaties toekomstig beheer makkelijker wordt gemaakt en op welke locaties een alternatief beheer mogelijk is.  

Begin juli zette de Tweede Kamer de plannen voor bomenkap in Kampen en Varik tijdelijk stop. Aan Rijkswaterstaat werd gevraagd om ‘nog eenmaal in overleg met natuurorganisaties te bezien of minder ingrijpende maatregelen een werkbaar alternatief kunnen vormen voor de nu geplande bomenkap. Dit omdat in deze gebieden grote maatregelen op het gebied van waterveiligheid op stapel staan.’ De minister heeft de Tweede Kamer per brief (PDF, 106,12 KB) over de uitkomst van de gesprekken geïnformeerd.

Vanaf 14 oktober 2016 starten de werkzaamheden van Tranche 3. De werkzaamheden vinden plaats in de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Hattem, Heerde, Kampen, Lochem, Olst-Wijhe, Rheden, Voorst, Zutphen en Zwolle. De definitieve besluiten over de vergunningen van Tranche 3 hebben van 31 augustus 2016 tot en met woensdag 12 oktober 2016 ter inzage gelegen in de desbetreffende gemeenten.

Vervolg Werkzaamheden

Vanaf 15 augustus vervolgt Courant de werkzaamheden van het programma Stroomlijn langs de IJssel. Het verwijderen van bomen en struiken dient eind 2016 gereed te zijn. De komende tijde vinden de werkzaamheden onder andere plaats in de gemeente Brummen, Bronckhorst, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen. De exacte planning is onder andere afhankelijk van het broedseizoen, de waterstand (in hoeverre de uiterwaard begaanbaar, drassig is) in de IJssel en het moment waarop de vergunningen zijn verleend.

Start werkzaamheden

Vanaf 25 juli starten officieel de werkzaamheden van het programma Stroomlijn langs de IJssel. Het verwijderen van bomen en struiken dient eind 2016 gereed te zijn. De eerste werkzaamheden vinden plaats in de gemeente Brummen, Hattem, Heerde, Lochem en Olst-Wijhe. De exacte planning is onder andere afhankelijk van het broedseizoen, de waterstand (in hoeverre de uiterwaard begaanbaar, drassig is) in de IJssel en het moment waarop de vergunningen zijn verleend.